About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2546 100m cáp mở rộng. Có rất nhiều 100m cáp mở rộng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như braid. Bạn cũng có thể chọn từ usb 2.0 connector, nickel plated, và usb 3.0 connector 100m cáp mở rộng. Cũng như từ 3a fast charging, 5a fast charging 100m cáp mở rộng.Và bất kể 100m cáp mở rộng là aluminum, nylon, hay aluminum alloy.