• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 4369 1:24 quy mô. Có rất nhiều 1:24 quy mô lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như pocket scale, floor scale, và bench scale. Có 4342 1:24 quy mô nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và Ý, nơi cung cấp 88%, 5%, và 1% trong số 1:24 quy mô một cách tương ứng.các sản phẩm :24 quy mô phổ biến nhất tại North America, Mid East, và Western Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 1163 với chứng nhận ISO9001, 582 với chứng nhận Other, và 233 với chứng nhận ISO14001.