Vải nỉ

3,60 US$
1,33 US$
2,17 US$

Vải và sợi tái chế

1,28 US$
3,20 US$
2,90 US$

Hàng mẫu miễn phí

10,00 US$
0,80 US$
0,50 US$

Vải lụa

5,00 US$
6,00 US$
1,60 US$
Phòng trưng bày Thực tế ảo
VR
Chính Của Chúng Ta Sợi Sản Phẩm
Mẫu Phòng
VR
Sợi Polyester Nhà Máy Sản Xuất Trực Tiếp Bán Wlcome Của Chúng Ta Liveshow
Xưởng
VR
Liền Mạch Hình Ống Vải
Mẫu Phòng
VR
PE Bạt, Giàn Giáo Tấm Nhà Máy Cung Cấp Trực Tiếp
Mẫu Phòng
VR
Tích Hợp Của Sản Xuất Và Bán Hàng Trên Chất Liệu Vải Dệt Kim
Mẫu Phòng