Xu hướng mới

3.800,00 US$
141,31 US$
-50%
653,00 US$

Đồ dùng cho nhà hàng và siêu thị tại Sơn Đông

1.600,00 US$
108,00 US$
55,00 US$

Công nghệ SDK và API miễn phí

-35%
116,00 US$
0,48 US$
34,79 US$

Chỉ số giá nguyên liệu thô

470,00 US$
100,00 US$
120,00 US$
Gian trưng bày Thực tế ảo
VR
Đáng Tin Cậy THẢ 1 Nhà Cung Cấp Cho POS Realted Sản Phẩm
Mẫu Phòng
VR
Chúng Tôi Cung Cấp Cho Khách Hàng Tốt Dịch Vụ Và Sản Phẩm
Mẫu Phòng
VR
Hàng Đầu Ký Nhà Máy Với Trên 20 Năm Kinh Nghiệm & UL
Xưởng
VR
Hơn 17 Năm Kinh Nghiệm Trong Hệ Thống POS & Màn Hình.
Xưởng
VR
Công Ty Chúng Tôi Được Tích Hợp Với Ngành Công Nghiệp Và Thương Mại.
Xưởng