Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

36%

36.00%

Bắc Mỹ

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

22%

22.00%

Châu Đại Dương

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

15%

15.00%

Tây Âu

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

8%

8.00%

Đông Âu

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

3%

3.00%

Trung Đông

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

3%

3.00%

Trung Mỹ

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

2%

2.00%

Nam Mỹ

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

2%

2.00%

Đông Nam Á

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

2%

2.00%

Châu Phi

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

2%

2.00%

Bắc Âu

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

2%

2.00%

Nam Âu

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

1%

1.00%

Đông Á

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

1%

1.00%

Đông Nam Á

(Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Bắc Mỹ 36.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Châu Đại Dương 22.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Tây Âu 15.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Đông Âu 8.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Trung Đông 3.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Trung Mỹ 3.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Nam Mỹ 2.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Đông Nam Á 2.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Châu Phi 2.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Bắc Âu 2.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Nam Âu 2.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Đông Á 1.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Đông Nam Á 1.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Thị trường nội địa 1.00% Textile Products, Stationery Products, Household Products, Promotional Products, Toys
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: confidential
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: confidential
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 99.00%

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: 21-50 People
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: 03702871

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Ms. Tina Lee
Ms. Tina Lee
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo010185226140