Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

5%

5.00%

Tây Âu

(LED Tube, Condenser, Evaporator)

4%

4.00%

Trung Đông

(LED Tube, Condenser, Evaporator)

3%

3.00%

Bắc Mỹ

(LED Tube, Condenser, Evaporator)

3%

3.00%

Đông Âu

(LED Tube, Condenser, Evaporator)

2%

2.00%

Đông Á

(LED Tube, Condenser, Evaporator)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Thị trường nội địa 83.00% LED Tube, Condenser, Evaporator
Tây Âu 5.00% LED Tube, Condenser, Evaporator
Trung Đông 4.00% LED Tube, Condenser, Evaporator
Bắc Mỹ 3.00% LED Tube, Condenser, Evaporator
Đông Âu 3.00% LED Tube, Condenser, Evaporator
Đông Á 2.00% LED Tube, Condenser, Evaporator
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 17.00%

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English,French
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: 02459709

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo010176172102