Vị trí:
Tất cả các quốc gia và khu vực
Chọn nhiều
OFF
Xin lỗi, không tìm thấy kết quả nào.:
  Đơn hàng Tối thiểu: OK
  Tiền tệ lưu thông
  xem như là:

  nhựa đường sealant

  Loại: Không thấm nước màng
  Nơi xuất xứ: MY;4
  Model: SBS
  Nhãn hiệu: Ap- bito- con dấu
  kg: 1500

  Nhựa đường Sealant 115/25

  Nơi xuất xứ: MY
  Điểm chảy mềm: 180f
  Loại: Oxy hóa Bitum
  Lớp: 115
  hiển thị: 20 30 50
  Prev 1 Tiếp
  Danh mục
  Lựa chọn sản phẩm
  Đơn hàng Tối thiểu: OK
  Lựa chọn nhà cung cấp
  Nhà cùng cấp theo khu vực
  Xóa Nhà cung cấp theo Quốc gia/Vùng
  3 Thị trường Dẫn đầu
  Tổng Doanh thu (Năm Ngoái)