• nhà cung cấp trang sức toàn cầu
  • Thể thao và giải trí

An toàn và an ninh

Danh mục thông minh của người mua

  • Tìm kiếm tất cả các chi phí bó,không chỉ giámua
  • Liên hệ với nhiều nhà cung cấp cho các doanh nghiệp xuất hiện

Danh mục thông minh của người mua

  • Thêm thông tin rõ ràng và chính xác sản phẩm
  • Tận dụng các khả năng của sản phẩm danh sách của bạn

Lịch sử của thành công

CosmeTec Nhật Bản dự định mở rộng tỷ lệ bán hàng quốc tế

Thành viên: bà Carrie Wang
Công ty: Công ty TNHH Nhật Bản CosmeTec

CosmeTec Nhật Bản Ltd là một nhà sản xuất (OEM) thiết bị gốc của mỹ phẩm sản xuất và phát triển mỹ phẩm và bán thuốc với giá trị gia tăng cao ...